⭕ Celebració d’Eleccions divendres 27 de novembre de 2020.

Des de la Junta Gestora actual de l’AFA del Baldiri Reixach i donada la impossibilitat de celebrar eleccions en el passat curs a causa del confinament, la Junta Gestora de l’AFA convoca eleccions per aquest trimestre:

Presentació de candidatures del 19 d’octubre al 15 de novembre de 2020.
Les candidatures s’enviaran de forma online al correu juntagestora.ampa@baldirireixac.org

Per presentar candidatures caldrà definir:
__Nom, cognom i curs de cada una de les persones que es proposen a la Junta
__Programa o objectius del mandat respecte a l’AFA Baldiri Reixac.

17 de novembre de 2020: validació de candidatures per part de la Junta Gestora.

Totes les candidatures seran publicades al web de l’AFA, secció documentació:

Del 18 al 25 de novembre de 2020: campanya electoral.

27 de novembre: les eleccions es celebraran presencialment o online segons la situació covid-19 del moment i seran anunciades i organitzades amb mínim 5 dies d’antel·lació. Publicació de resultats el mateix dia.

Sobre l’elecció de la Junta cal saber:

  • El mandat de la Junta és per dos anys i tots els seus membres poden ser reelegits.
  • Cal presentar una Junta amb un mínim de 4 càrrecs: presidència, vicepresidència, secretari/a i tresorer/a.
  • En cas de que es produeixin vacants durant el mandat, la Junta Directiva escollirà les substitucions, fins a nova assemblea general.
  • Els membres de la Junta poden ser revocats en assemblea general convocada a tal efecte amb el vot favorable a la revocació de la majoria dels assistents.

Sobre la Junta cal saber:

A l’actualitat, la Junta té una funció gestora, de coordinació de comissions i amb la direcció de l’escola així com amb d’altres entitats, com pot ser el Pla Comunitari del Barri o la Coordinadora d’AFA’s del Districte.

Participeu! #AFAdemocràtica