Estratègia Digital de Centre – EDC

L’ESTRATÈGIA DIGITAL de CENTRE (EDC) del Baldiri Reixac és un instrument pràctic que té fer finalitat formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Els objectius de l’estratègia digital serien:

  • Assegurar la competència digital de tot l’alumnat.
  • Aconseguir la integració curricular de les eines digitals.

  • Afavorir la inclusió digital de tota la comunitat educativa.

  • Promoure la innovació pedagògica.

  • Documentar la cultura digital del centre.