A l’AFA ens organitzem en Comissions, participa-hi!

MENJADOR

menjador.afa@baldirireixac.cat

La comissió de menjador fa un seguiment de la relació amb l’empresa que presta el servei de menjador a l’escola, està atenta a les incidències que hi pugui haver tant amb els menús com amb el monitoratge del menjador.

També fa seguiment del SERVEI D’ACOLLIDA.

Per què cuina ecològica?

MÉS INFORMACIÓ

EXTRAESCOLARS

extraescolars.afa@baldirireixac.cat

La comissió d’extraescolars és l’encarregada d’organitzar i fer el seguiment de les activitats extraescolars que s’ofereixen a l’alumnat de l’escola a través de l’AFA.

Per saber quines activitats oferim aquest curs:

MÉS INFORMACIÓ

CASAL D’ESTIU I SETEMBRE

casals.afa@baldirireixac.cat

És la comissió encarregada de gestionar la relació amb l’empresa organitzadora del Casal i fer-ne un seguiment.

MÉS INFORMACIÓ

FESTES

festes.afa@baldirireixac.cat

S’encarrega d’organitzar les festes dels pares a l’escola.

Carmanyolades (nadal i estiu) i paella, i de facilitar la participació de les famílies de l’AFA a les festes del nostre barri i ciutat (Santa Eulàlia, Rua de carnestoltes…). A més a més col·labora amb l’escola per a l’organització de festes dels nens durant el curs (carnestoltes, Sant Jordi, final de curs, etc.)

GÈNERE I COEDUCACIÓ

coeducacio.afa@baldirireixac.cat

La comissió de gènere i coeducació organitza activitats educatives i/o lúdiques i xerrades tant per l’alumnat com per a les famílies i la comunitat educativa per generar consciència de la igualtat de gènere amb la intenció d’eliminar qualsevol estigma i discriminació existent per aquest motiu. També està coordina amb altres entitats del districte que lluiten per la igualtat i el feminisme, com la Coordinadora de Comissions de Gènere de les AFA’s del Districte de Gràcia o el grup GenerAnt de Salutem.

DIVERSITAT I BIBLIOTECA

diversitat.afa@baldirireixac.cat

La comissió de diversitat i biblioteca neix amb els objectius de fomentar la sensibilització dels infants, professorat i famílies en matèries d’interculturalitat i diversitats funcionals. Dóna suport i fomenta la igualtat d’oportunitats de tots els infants i famílies, i promou el coneixement de les diverses cultures que conviuen a la ciutat. Creiem que la lectura és un tresor i el bibliopati de l’escola un espai que contribueix el foment de la lectura que tenim cura que sigui diversa, plural i inclusiva.

COMUNICACIÓ / LLOC WEB

comunicacio.afa@baldirireixac.cat

És la comissió encarregada de renovar i mantenir el lloc web de l’AFA i de l’escola (en col·laboració amb la direcció i el professorat). Gestiona la comunicació amb els socis de l’AFA, s’encarrega de la gestió de les xarxes socials de l’AFA i facilita la comunicació a les altres comissions.

ECONÒMICA

afa@baldirireixac.cat

La comissió econòmica va néixer l’any 2019 per la necessitat de fer una supervisió de la comptabilitat de l’AFA i donar suport a la secretaria de l’escola.

MOBILITAT

mobilitat.afa@baldirireixac.cat

La Comissió de Mobilitat promou un entorn segur, saludable i accessible per a tota la comunitat educativa i fomenta la mobilitat sostenible.