El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

  • En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

  • En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

  • Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

MEMBRES I COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Consell escolar

Presidenta (direcció) Pilar Peralta Camps
Cap d’estudis Mireia Sarlé Esteve
Secretària Rebeca Monzó Sanchis
Representants del professorat M.Dolors Luengo
Vanessa Català 

Amaya Gorgojo
Marta Sanz
Agnès Prat
Representant dels pares/mares Oriol Samaranch
Mireia Barceló
Marina Tutusaus
Carol Luna
Angèlica Esparza
Mireia Acosta
Representant AFA Mariona Claveria
Representant de l’Ajuntament Joana M. Luna
Representant del PAS Josep Tàpies

Data de constitució del nou Consell Escolar:  5 d’octubre del 2022

Comissió permanent

Presidenta (direcció) Pilar Peralta
Cap d’estudis Mireia Sarlé
Representant del professorat Amaya Gorgojo
Representant dels pares/mares Angèlica Esparza / Carolina Luna
Secretària Rebeca Monzó

Comissió econòmica

Presidenta (direcció) Pilar Peralta
Representant del professorat M.Dolors Luengo
Representant dels pares/mares Natàlia Garriga
Representant de l’Ajuntament Joana M. Luna
Secretària Rebeca Monzó

Comissió de convivència

Presidenta (direcció) Pilar Peralta
Cap d’estudis Mireia Sarlé
Representant del professorat Amaya Gorgojo
Representant dels pares/mares Anna Capdevila / Mireia Acosta
Secretària Rebeca Monzó

Comissió menjador

Presidenta (direcció) Pilar Peralta
Representant del professorat Vanessa Català
Representant dels pares/mares Marina Tutusaus
Representant de l’AFA Mariona Claveria
Secretària Rebeca Monzó

ACTES DELS CONSELLS ESCOLARS

CURS 2022/23