El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

  • En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

  • En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

  • Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

MEMBRES I COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Consell escolar

Presidenta (direcció) Sandra Martí Lozano
Cap d’estudis Mireia Sarlé Esteve
Secretària Rebeca Monzó Sanchis
Representants del professorat M.Dolors Luengo
L
ourdes Esteve Pardo
Montserrat Guardiola
Mónica Tomàs Sánchez
Glòria Retorta Valenzuela
Representant dels pares/mares Bet Baille Muria
Mª de las Victorias Pessolani Canteros
Sílvia Clavera Ibañez
David Bragulat López
Representant AFA Miquel Àngel Leiva González
Representant de l’Ajuntament Joana Luna de Toledo
Representant del PAS Xavier Alvarez Montsonis

Data de constitució del nou Consell Escolar:  10 de desembre del 2018

Comissío permanent

Presidenta (direcció) Sandra Martí Lozano
Cap d’estudis Mireia Sarlé
Representant del professorat Montserrat Guardiola / Arantxa Alonso
Representant dels pares/mares David Bragulat / Miquel Angel Leiva González
Secretària Rebeca Monzó Sanchis

Comissío econòmica

Presidenta (direcció) Sandra Martí Lozano
Representant del professorat M.Dolors Luengo
Representant dels pares/mares Miquel Àngel Leiva González
Representant de l’Ajuntament Joana Luna de Toledo
Secretària Rebeca Monzó Sanchis

Comissío de convivència

Presidenta (direcció) Sandra Martí Lozano
Cap d’estudis Mireia Sarlé
Representant del professorat Mònica Tomàs Sánchez / Lourdes Esteve Pardo
Representant dels pares/mares Ma. de las Victorias Pessolani Canteros / Sílvia Clavera Ibàñez
Secretària Rebeca Monzó Sanchis

Comissío menjador

Presidenta (direcció) Sandra Martí Lozano
Representant del professorat Glòria Retorta Valenzuela
Representant dels pares/mares Bet Baille Muria
Secretària Rebeca Monzó Sanchis

ACTES DELS CONSELLS ESCOLARS

CURS 2021/22