El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

  • En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

  • En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

  • Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

MEMBRES I COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Consell escolar

Presidenta (direcció) Sandra Martí Lozano
Cap d’estudis Mireia Sarlé Esteve
Secretària Rebeca Monzó Sanchis
Representants del professorat M.Dolors Luengo
M.Pilar Peralta
Vanessa Català (subs. per Anna Casadesús)
Aran Alonso

Amaya Gorgojo
Montserrat Guardiola (sub. per Glòria Retorta)
Representant dels pares/mares Miquel Àngel Leiva
Anna Capdevila Luna
Natàlia Garriga
Carol Luna
Angèlica Esparza
Mireia Acosta
Representant AFA Mariona Claveria
Representant de l’Ajuntament Joana M. Luna
Representant del PAS Josep Tàpies

Data de constitució del nou Consell Escolar:  5 d’octubre del 2022

Comissío permanent

Presidenta (direcció) Sandra Martí
Cap d’estudis Mireia Sarlé
Representant del professorat Amaya Gorgojo / Montserrat Guardiola (Glòria Retorta)
Representant dels pares/mares Angèlica Esparza / Carolina Luna
Secretària Rebeca Monzó

Comissío econòmica

Presidenta (direcció) Sandra Martí
Representant del professorat M.Dolors Luengo
Representant dels pares/mares Natàlia Garriga
Representant de l’Ajuntament Joana M. Luna
Secretària Rebeca Monzó

Comissío de convivència

Presidenta (direcció) Sandra Martí
Cap d’estudis Mireia Sarlé
Representant del professorat Amaya Gorgojo / M.Pilar Peralta
Representant dels pares/mares Anna Capdevila / Mireia Acosta
Secretària Rebeca Monzó

Comissío menjador

Presidenta (direcció) Sandra Martí
Representant del professorat Vanessa Català (Anna Casadesús)
Representant dels pares/mares Miquel Àngel Leiva
Representant de l’AFA Mariona Claveria
Secretària Rebeca Monzó

ACTES DELS CONSELLS ESCOLARS

CURS 2022/23