OFERTA D’EXTRAESCOLARS

 • Us podeu posar en contacte amb la comissió per tal de solucionar qualsevol dubte, aportar idees o suggeriments, o si voleu, participar de forma activa per, entre tots, trobar el millor servei al lleure dels nostres infants:
  extraescolars.afa@baldirireixac.cat

Mesures COVID-19

 • Cal recordar que les preinscripcions tindran caràcter provisional, donat que poden veure’s afectades per la distribució de grups bombolla, la qual cosa limita molt el funcionament correcte de les activitats.

 • Totes les activitats es faran seguint el protocol de les mesures de seguretat marcat pel Procicat i responent a les indicacions del Departament d’Ensenyament.

Normativa

 • La inscripció a les activitat extraescolars comporta l’acceptació de la Normativa de funcionament de les activitats.

 • Consulteu tota la informació sobre les Beques d’activitats esportives.

 • La inscripció a les activitats comporta un compromís de permanència mínima TRIMESTRAL  per totes les activitats, excepte piscina que és ANUAL.

Normativa i beques

Les extraescolars del curs 2021-22

Consulta la descripció de totes les activitats

ANGLÈS
esportives
Música
científiques
creatives
tota la família
més grans

ANGLÈS

ANGLÈS Tea or Coffee

Aquesta activitat l’ofereix Tea or Coffee

 • P4: Dijous 16:30-17:30h*| Aula

 • P5: Dimecres 16:30-17:30h*| Aula

 • 1r: Dimecres 14-15h*| Aula

 • 2n: Dimarts 16:30-17:30h*| Aula

 • 3r i 4t: Dimarts 12:30h-13:30h  | Aula

 • 5è i 6è: Dimarts 12:30h-13:30h | Aula

 • 37€/mes

*Els infants que facin les activitats per la tarda, es quedaran a l’aula i tindran 5min per berenar amb el profesor/a d’angles

Tea or Coffee és una escola petita que ofereix serveis personalitzats i de qualitat. Creen espais on l’aprenentatge és un procés actiu, agradable i divertit, i una experiencia positiva per als estudiants.

Motiven els nens a aprendre anglès utilitzant eines com activitats comunicatives i jocs i alhora assegurar el progrés en l’adquisició de noves estructures i nou vocabulari. Aprofiten els grups petits d’extraescolars per assegurar la màxima comunicació entre els alumnes.

Aporten un contacte personal i individualitzat a tots els estudiants per assegurar la comprensió de les estructures gramaticals i un desenvolupament continu d’altres habilitats necessàries (lectura, escriptura, comprensió oral, etc.) sempre que l’escola així ho demani. Ofereixen professorat nadiu i qualificat amb l’experiència i creativitat per fer clases motivadores per a tot tipus d’alumnes.

METODOLOGIA

 • Utilitzem estímuls visuals com objectes, fotos, dibuixos, flashcards, gests, joguines, etc. Per identificar conceptes.
 • Demostrem la pronunciació i formació de paraules a través del modelling amb exemples.
 • Reforcem la connexió entre els conceptes i les paraules parlades a través de la repetició.
 • Suscitem el vocabulari i les estructures de l’alumne fent-li preguntes i sempre utilitzant ajudes visuals i gestuals.
 • Creem estímuls i situacions en les quals l’alumne pugui utilitzar el llenguatge espontàniament.
 • Procurem que els alumnes estiguin constantment practicant, per a que puguin utilitzar, retenir i millorar el nivell.
 • Ensenyem la gramàtica d’una manera pràctica i comunicativa.
tornar

ACTIVITATS ESPORTIVES

NATACIÓ

Aquesta activitat l’ofereix Club Natació Catalunya

 • P3*-6è

 • Dilluns 16:30h-18:15h** | Instal·lacions CNC

 • 105 €/trimestre

Excepte 1r que està subvencionat 120 €/any en un únic pagament

La durada de la classe és de 50 min

MOLT IMPORTANT: LA INSCRIPCIÓ A AQUESTA ACTIVITAT COMPORTA EL COMPROMÍS FINS A FINAL DE CURS. EL PAGAMENT ES FARÀ DE MANERA TRIMESTRAL. NOMÉS ES PODRAN DONAR DE BAIXA DE L’ACTIVITAT AQUELLS NENS QUE PRESENTIN JUSTIFICANT MÈDIC AMB 15 DIES D’ANTELACIÓ.

SI NO ÉS AQUEST CAS, ES COBRARÀ TOTA L’ACTIVITAT ÍNTEGRAMENT (durant tot el curs).

* a les inscripcions dels alumnes d’infantil es donarà prioritat a P4 i P5 . Els alumnes de P3 optaran a les places disponibles un cop matriculats els alumnes de P4 i P5.

** caldrà recollir els nens/es al CNC a les 18:15h. A tots aquells nens que no siguin recollits a l’hora indicada, se’ls facturarà en el proper rebut el preu d’una acollida esporàdica.

L’escola es tornarà a adherir al programa “Ja nedo” de l’Ajuntament de Barcelona per tal que els alumnes de 1r puguin gaudir de l’activitat de natació de forma subvencionada.  Per optar a rebre aquesta subvenció cal arribar a un mínim del 75% d’alumnes inscrits.

Als cursos de primària es donarà prioritat als alumnes de 1r en el cas d’aquesta activitat, seguint pels alumnes inscrits el curs anterior i acabant d’omplir amb la resta de cursos de primària, ara sí per ordre d’inscripció. Els alumnes d’infantil seguiran els criteris generals d’inscripció, donant prioritat als inscrits el curs anterior, prèvia confirmació de reserva de plaça.

Aquesta activitat la continua oferint el Club Natació Catalunya. L’orientació de l’activitat serà la mateixa del curs passat, de manera que els grups d’alumnes s’organitzen per nivells d’aprenentatge.

FUTBOL

Aquesta activitat l’ofereix Diver’s

 • P5-2n: Dijous 16:45h-18h | Pista pati de l’Escola

 • 3r-6è: Dimarts 16:45h-18h | Pista pati de l’Escola

 • 23 €/mes

L’objectiu principal d’aquesta activitat, a part del desenvolupament motriu de les nenes i els nens, és el de divertir-se tot practicant l’esport col·lectiu escollit. Es pretén que les nenes i els nens desenvolupin les habilitats motrius bàsiques, així com les específiques d’aquests esports. Control de pilota, passis, posició en el camp, sentit d’equip…

Practicar el FUTBOL com a esport amb els valors de treball d’equip i esportivitat que comporta:

 • PREPARACIÓ FÍSICA
 • JOCS ESPORTIUS
 • TÀCTICA I ESTRATÈGIES
 • REGLAMENT
 • REGAT, VOLEA, TISORES
 • PASSES I RECEPCIONS

En la segona meitat del curs, es realitzaran partits de futbol amb altres escoles del barri i es potenciarà el respecte a l’adversari i l’esportivitat. Participació a la Lliga “Verd Play” de Diver’s. Seguint amb la dinàmica del curs passat, es procurarà seguir amb el numero d’enfrentaments, per tal d’arribar als 2 partits mensuals, a més de l’organització d’algun partit amistós extra, així com millorar l’assistència de tots els enfrontaments.

BÀSQUET

Aquesta activitat l’ofereix Fundació del bàsquet català

 • 1r-

 • Dilluns i dimecres 16:45h-18h | Pista del pati de l’Escola

 • 35 €/mes + Matrícula 12 € a l’octubre

“El més important no és competir, sinó aprendre i passar-ho bé”

Activitat dirigida als nens i nenes a partir del cicle inicial d’Educació Primària. Amb la pràctica d’aquest esport pretenem transmetre no només els coneixements tècnics i tàctics del bàsquet adequats a cada grup d’edat, sinó també fomentar l’esport d’equip amb tots els valors què se’n deriven. Si la situació ens ho permet, es proposaran partits amistosos entre diverses escoles. Us anirem informant!

Les línies d’actuació i els principis què regeixen la Fundació del Bàsquet Català, com a institució promotora del bàsquet a Catalunya, es troben fonamentades en la universalització de l’educació i de l’esport. D’aquesta manera, l’expansió de la pràctica esportiva es duu a terme mitjançant la transmissió d’uns valors interns i propis.

Desenvolupament de les capacitats cognitives, físiques, emocionals i relacionals vinculades a la motricitat.

 • Experimentació de diferents possibilitats de moviment i l’execució i control de les habilitats motrius bàsiques relacionades amb el basquet: Tècnica individual.
 • Participació de forma activa i autònoma en la resolució de diferents situacions jugades: Tàctica individual i tàctica col·lectiva.
 • Afirmació de la lateralitat i la manipulació d’objectes (en aquest cas la pilota).
 • Realització de diferents situacions jugades que desenvolupin la coordinació de moviments: El bot, els diferents tipus de passada, els desplaçaments, tirs a cistella…
 • Percepció de l’espai temps en situacions que aquest element jugui un paper important

DANSA CREATIVA

Aquesta activitat l’ofereix ESCÈNI-K

 • P4-P5: Dijous 16:45h-18h | Sala polivalent

 • 1r-2n: Dimarts 16:45h-18h | Gimnàs

 • 3r-4rt: Dilluns 16:45h-18h | Gimnàs

 • 25 €/mes

Creiem en la dansa com a mitjà d’expressió. El cos és un vehicle per expressar-nos, i és especialment important en el cas dels infants doncs, de vegades, és el seu únic mitjà per fer-ho. No volem fer “professionals de la dansa”, volem que la dansa sigui l’excusa per explorar, comunicar, conèixer les pròpies potencialitats i limitacions, explicar històries, imaginar, crear…tot a través del cos.

Treballem només amb professionals actius del sector però amb habilitats per tractar amb els infants, i hi ha un pedagog que els supervisa. Fem valoracions trimestrals perquè pugueu conèixer l’evolució dels vostres fills i filles, i també una mostra final on podran ensenyar el seu projecte i el que han après.

IOGA

Aquesta activitat l’ofereix Yoguitos

 • P3-P5: Dimecres 16:45h-18h | Aula infantil

 • 28 €/mes

Yoguitos és un projecte creat amb objectius molt orgànics i simples, amb la finalitat de resaltar la natura del nen a través d’una pràctica milenaria plena de beneficis: el ioga!

A Yoguitos acompanyem als nens i facilitem un espai on cadascun es reconegui, conegui el seu cos, lo que el compòn i les seves funcions; que conegui i reconegui les seves emocions; que escolti la seva respiració; compartim amb ells l’amor per tot el que ens rodeja i d’aquesta forma l’inspirem a ser conscient del seu entorn.

A Yoguitos, nens grans i petits, famílies, professors, monitors, comunitats de ioguis i ioguinis aprenem a donar i rebre energia junts; tenim la oportunitat de ser tal qual sóm, d’expressar-nos de diferents formes però, sobretot, de divertir-nos.

tornar

MÚSICA

CONTE MUSICAL

Aquesta activitat l’ofereix Música Activa

 • P3-P5

 • Divendres 14:00h-15:00h * | Aula
 • 46€/mes

El Programa d’Estudis Musicactiva-Mètode Creatiu ens proposa l’aplicació “Conte Musical” per iniciar la formació musical a l’edat de P3-P4 i P5. Aquesta aplicació utilitza l’argument del conte musical “Viatge al País dels Sons Meravellosos” per convertir als alumnes en personatges del conte,posar en marxa la seva imaginació i movilitzar totes les funcions mentals, corporals i sensorials que són necessàries per aprendre a fer música amb sentit artístic segons els plantejaments del Mètode Creatiu.

El seguiment es fa en forma de “Trobada MusicActiva”, que és l’escenificació que fem una vegada cada curs de les escenes del conte que hem après. A la “Trobada” hi sou convidats mares i pares i tots els familiars i amics que vulgueu convidar.

* En cas de no sortir grup s’oferirà la possibilitat de fer l’activitat a la seu de Música Activa

LLENGUATGE MUSICAL

Aquesta activitat l’ofereix Música Activa

 • 1r-6è

 • Divendres 12:30h-13:30h * | Aula

 • 45 €/mes (+ llibre 30€)

Aprendre a parlar, llegir i escriure música mitjançant exercicis d’ improvisació amb els que aprenc a construir música a nivell oral, i els exercicis de composició amb els que aprenc a construir música a nivell escrit. Inclou tota la formació tècnica i teòrica que amb els procediments “interpretatius” tradicionals s’imparteix a les matèries de solfeig, teoria de la música, harmonia, arranjaments i composició, però en aquest cas impartida de manera radicalment activa i amb plenes garanties de contingut musical i artístic. La metodologia planteja el desenvolupament de les facultats creatives de l’alumne inclosa en el contingut dels exercicis.

El seguiment és totalment personalitzat i està a càrrec dels directors de l’equip pedagògic MusicActiva, que són els tutors responsables de la formació de tots els alumnes de l’escola.

* En cas de no sortir grup s’oferirà la possibilitat de fer l’activitat a la seu de Música Activa

INSTRUMENT MUSICAL

Aquesta activitat l’ofereix Música Activa

 • 1r-6è

 • les classes d’instrument s’imparteixen en horari de migdia a l’escola Baldiri o en horari de tarda a la seu de Musicactiva

 • 61 €/mes (+ llibre 30€)

Aprendre a interpretar amb l’instrument els repertoris més significatius dels diferents estils de la música clàssica i de la música moderna mitjançant els procediments del Mètode Creatiu i integrant en un únic procés l’improvisació, la interpretació, la lectura a vista a l’instrument i la tècnica instrumental.

Els instruments són: PIANO-GUITARRA-VIOLÍ-FLAUTA DOLÇA-FLAUTA TRAVESSERA-CLARINET i BATERIA.

El seguiment es fa en forma d’Audicions de Fi de Nivell i de Concerts d’Alumnes on els alumnes presenten en escena els seus repertoris i les seves improvisacions, davant d’un públic format per mares, pares d’alumnes i tots els familiars i amics que vulgueu convidar.

El temps de dedicació a l’estudi de l’instrument està degudament distribuït entre hores de classe i uns “deures” que demanen d’una dedicació totalment compatible amb la resta d’activitats que realitzen els nens: deures escolars, altres extraescolars que puguin realitzar: esports, idiomes etc…, i disposar de temps per al lleure i la convivència.

Prova d’instrument: Quan els alumnes acaben el Programa d’estudis de P5, realitzen la prova individual d’instrument mitjançant la que trien l’instrument que han de començar a tocar a partir de 1r. de primària. Tots els alumnes que comencen més grans -a partir dels 6 anys- realitzen una prova d’instrument que serveix no només per triar l’instrument sino també per a determinar el nivell musical de l’alumne i conèixer les seves característiques personals.

DESCOMPTE 15% PER LES FAMÍLIES AMB MÉS D’UN FILL MATRICULAT

A partir del 2n. germà i amb el propòsit de col.laborar amb les famílies que teniu més d’un fill/a, MusicActiva efectua un descompte del 15% en els pagaments de les quotes i dels llibres corresponents al segon germà i succesius.

LABORATORI INSTRUMENT

Aquesta activitat l’ofereix Música Activa

 • 3r-4t: 24 €/mes

 • 5è-6è: 31 €/mes

A partir del nivell 3,  les matèries de l’assignatura d’instrument -Tècnica instrumental, improvisació, lectura a vista i repertori -es poden cursar repartides de la següent manera:
 • una classe d’instrument individual de 30 minuts on es treballen les matèries de tècnica instrumental i repertori
 • classe de laboratori d’instrument que aquest curs la començarem a impartir a través de la plataforma i treballem les matèries d’improvisació i lectura a vista.
tornar

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES

ROBÒTICA

Aquesta activitat l’ofereix Rockbotic

 • P5-1r: Dimarts 16:45h-18h | Aula d’informàtica

 • 2n-4t: Dimecres 16:45h-18h | Aula d’informàtica

 • 5è-6è: Dijous 16:45h-18h | Aula d’informàtica

 • 31€/mes

Una iniciativa enfocada al coneixement i ús de les noves tecnologies per aconseguir el desenvolupament intel·lectual dels alumnes, per mitjà de la ensenyament pràctic de conceptes bàsics de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.

Com a novetat, ens hem proposat aprofitar l’extraescolar per oferir un tipus d’extraescolar que també ofereixi formació de caràcter científic i tecnològic és el que anomenem una extraescolar tecnològica completa, ja que ens centrem molt en l’ús de les eines tecnològiques (pcs, tauletes, mòbils) així com formació de cara als alumnes de 4t a 6è en la utilització de les mateixes dins el seu àmbit lectiu con eina d’ajut fonamental per la seva formació. A part d’això ampliem l’extraescolar amb tallers i xerrades per alumnes i pares amb temes com les xarxes socials, utilització d’eines tecnològiques a l’entorn familiar i molt més.

tornar

ACTIVITATS CREATIVES

TEATRE

Aquesta activitat l’ofereix ExpressaTeatre

 • P4-P5: Dimarts 16:45h-18h | Sala polivalent

 • 1r-3r: Dijous 16:45h-18h | Sala polivalent

 • 4t-6è: Dimecres 16:45h-18h | Sala polivalent

 • 23 €/mes (material inclòs)

   

El teatre és una eina d’expressió i de creativitat perfecta per als infants. En les nostres classes treballem tots els aspectes del teatre, des de la interpretació fins a la dramatúrgia, passant pel vestuari, l’escenografia, la llum, el so i la música.

Es tracta de donar eines per expressar-se. Però també de despertar la passió pel teatre i per la narració audiovisual, en tots els seus aspectes. És a dir, ajudar a entendre i gaudir els espectacles, siguin en el format que siguin.

TALLER DE CINEMA

Aquesta activitat l’ofereix ExpressaTeatre

 • 3r-6è

 • Dilluns 16:45h-18h

 • 23 €/mes

El llenguatge audiovisual és cada vegada més present al dia a dia dels nostres infants. En les nostres classes treballem diferents aspectes de la creació audiovisual, el guió, la fotografia, la interpretació, la música, el muntatge… Es tracta de donar eines tant per expressar mitjançant els audiovisuals de tota mena, com per entendre i gaudir dels audiovisuals aliens. Des del joc i la diversió, gaudim, entenem i creem cinema.

OBJECTIUS:

 • Descobrir i gaudir del cinema i de l’art audiovisual.
 • Aprendre a comunicar a través del llenguatge audiovisual.
 • Entendre i comprendre el llenguatge dels diferents tipus d’audiovisuals que els alumnes troben al seu dia a dia.
tornar

ACTIVITATS PER A TOTA LA FAMÍLIA

CURSES D’ORIENTACIÓ

 • Totes les edats

 • 6 dissabtes en horari de matí (10h a 12h) al llarg del curs escolar

 • Hi ha 2 conceptes a pagar:
  1/ La participació a les curses:
  – Circuit Barcelona orientació (6 curses): 25€
  – 1 cursa puntual: 8€
  2/ Assegurança i llicència:
  – Nascuts 2012-2014: assegurança 1,50€ (llicència subvencionada)
  – Nascuts 2011-2002: assegurança 4€ (llicència subvencionada)

Una cursa d’orientació és una activitat esportiva contrarellotge a la natura o en medi urbà, sense itinerari prefixat, on el participant ha de passar per uns controls assenyalats en un mapa en el menor temps possible i amb l’ajuda d’una brúixola.

L’orientació és un esport que poden practicar tots els membres de la família. A totes les curses hi ha mapes i circuits de diferents nivells. Tothom té un circuit a la seva mida!

Les curses d’orientació estimulen el poder de concentració, la presa ràpida de decisions i la imaginació, ja que cal interpretar la informació que ofereix el mapa i contrastar-la amb la realitat que veiem a l’entorn, per saber on estem i cap on hem d’anar. L’orientació és un esport integral i complert en cos i ment.

L’AMPA forma part del CEEB (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona), entitat que organitza un circuit de 6 curses per parcs de Barcelona (Circuit Barcelona Orientació) al llarg del curs escolar, per a tots els nens i nenes en edat escolar. La diferència principal en relació a altres esports, és que el CEEB també ofereix circuits per als pares/mares que vulguin apuntar-se, el mateix dia i en el mateix lloc que els nens.

Calendari curs 2021-22

1. Port Olímpic: 20 de novembre 2021
2. Trinitat Nova/Casa de l’Aigua: 15 de gener 2022
3. Parc Nou/San Cosme: 19 de febrer 2022
4. La Marina del Port: 26 de març 2022
5. Parc Central de Nou Barris: 23 d’abril 2022
6. Parc del Centre de Poble Nou: 21 de maig 2022

BATUCARGOL

Aquesta activitat s’organitza conjuntament amb l’escola Turó del Cargol

 • Totes les edats

 • Dilluns 18h-19:30h | escola Turó del Cargol

 • 15 €/mes adults – 10 €/mes nens

La Batucargol és la batucada del barri de La Salut formada per famílies de diferents escoles de la zona: Turó de Cargol, Baldiri Reixac i Rius i Taulet. Està oberta a tothom que hi vulgui participar. No es defineixen com una batucada tradicional, sinó com un grup divers a qui agrada tocar diferents ritmes, des d’una samba fins al Safri duo. Busquen la variació i sobretot gaudir amb el que toquen.

Fins ara han participat a diverses festes tant escolars com del barri i de la ciutat com ara la rúa de Gegantons de Sta Eulàlia, les Carteres Reials, dia de Sant Medir, festa major de La Salut i la festa de comerciants de Gràcia. Han anat a manifestacions en defensa de l’ensenyament públic i en defensa de les persones refugiades.

Es troben tots els dilluns al gimnàs de l’escola Turó del Cargol per assajar. Vine a provar-ho!!

tornar

ACTIVITATS PER A MÉS GRANS

HIPOPRESSIUS

Aquesta activitat l’ofereix Eugenia Parrado

 • Adults

 • Dilluns 16:45h-17:30h | Aula

 • Dijous 19h-19:45h | Gimnàs

 • 28 €/mes (+ 10€ matrícula)

Dirigits a dones i homes que vulguin millorar el seu abdomen, sòl pelvià, incontinència urinària i millorar la seva capacitat respiratòria i esportiva.

Les Classes d’Hipopressius i Pilates van molt més enllà d’entrenar el teu abdomen i et permeten incrementar el teu rendiment esportiu, millorant la teva musculatura més profunda, treballar la respiració, el control corporal, la flexibilitat i la musculatura estabilitzadora.

Les sessions d’entrenament són d’1 hora.

 • Escalfament respiratori i articular (5-10¨)
 • Part principal de la seqüència d’exercicis de Pilates (15¨)
 • Seqüència d’exercicis Hipopressius (15′)
 • Relaxació o meditació (5-10¨)

El canvi es produeix a través del moviment i el moviment cura. A què esperes a apuntar-te!!!

FUTBOL

 • Adults

 • Entre setmanana a concretar 21h | CD Carmelo

 • 4-5 €/partit en funció dels assitents

Sóm un grup de mares i pares amb ganes de passar una bona estona fent esport. Ens trobem un cop per setmana al camp de fútbol del Carmel i desconectem de la rutina.

Anima’t, t’agradarà!