Explorem el Park

Natura i aprenentatge. Els alumnes d’educació infantil sortiran al Park Güell a treballar amb l’entorn un cop al mes.

Seran sortides on es treballaran aspectes curriculars relacionats amb el joc, la part natural i social, l’entorn proper, descoberta d’un mateix i dels altres…

Una de les eines més conegudes i usades per augmentar el propi estat de benestar i disminuir els nivells d’estrès és passejar per un entorn natural i envoltar-nos de natura. Els mecanismes cerebrals que s’activen quan s’està en relació amb la natura fan que hi hagi una major connectivitat a nivell d’escorça prefrontal medial (regió important pels estats mentals, el benestar i el funcionament executiu). També hi ha una explicació evolucionista (Edward O. Wilson) que explica que l’Homo sapiens sent interés pels éssers vius, això fa que les seves necessitats primàries per a sentir-se sa i en benestar és el contacte amb la natura. També hi ha estudis que confirmen els beneficis d’estar en contacte amb la natura. Quant més verd és l’entorn, menys freqüents son els casos de malalties cardiovasculars, pulmonars i de trastorns psiquiàtrics.

Està demostrat que en espais naturals es dona més el joc, les relacions socials i la col·laboració entre iguals.

A nivell escolar hi ha estudis que han demostrat que estar en contacte amb la natura redueix nivells d’estrès i augmenta l’autoestima a més de produir clars beneficis en la memòria. (Collado, Staats i Corraliza, 2013). També millora la concentració en alumnes hiperactius, ja que no hi ha estímuls irrellevants i distractors.

Segons la llei orgànica d’educació (2006, p.478) en el Real Decret 1630/2006 es pot llegir:

El medio natural y los seres y elementos que lo integran, se convierten bien pronto en objetos preferentes de la curiosidad e interés infantil. Las vivencias que tienen en relación con los elementos de la naturaleza y la reflexión sobre ellas, les llevarán, con el apoyo adecuado de la escuela, a la observación de algunos fenómenos naturales, sus manifestaciones y consecuencias, así como a acercarse gradualmente al conocimiento de los seres vivos, de las relaciones que se establecen entre ellos, de sus características y de algunas de sus funciones.

Patrimonia’m (MUHBA)

El programa neix a partir d’una proposta entre el Consorci d’Educació i el MUHBA amb l’objectiu d’arrelar l’alumnat de Barcelona a la història de la seva ciutat a través del seu patrimoni, per entendre i comprendre com és la ciutat actualment.

Cada centre patrimonia un vestigi material (diferents èpoques històriques) o un espai natural de la ciutat. Al voltant d’aquest element s’elabora un projecte que potencia les accions de recerca interdisciplinària, en el marc curricular de les diferents matèries fent més èmfasi en les de l’àmbit social, artístic i cultural. L’alumnat esdevé protagonista del seu aprenentatge assolint competències bàsiques de diferents àmbits.

Aquest programa vol fomentar un aprenentatge significatiu i competencial, amb l’alumnat com a protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. A partir del treball interdisciplinari l’alumnat construirà un relat històric de la ciutat.

Activa’t

El moviment és important. És important afavorir el moviment lliure dels alumnes. Està demostrat que el moviment actiu i l’exercici físic enforteixen les àrees cerebrals relacionades amb l’aprenentatge i milloren el rendiment en diverses habilitats com la comprensió lectora o el rendiment matemàtic.

L’activitat física moderada permet oxigenar el cervell i provoca un augment clar en el nivell de certs neurotransmissors com l’adrenalina i la noradrenalina, que estaran preparant el cervell per respondre millor i més ràpid als reptes que es presenten, millorant els processos d’atenció i l’estat d’alerta en general.

També augmenta la producció de BDNF, un factor neurotròfic que permet una millor connectivitat neuronal gràcies al creixement de les dendrites de les neurones (Kinoshita, 1997) millorant els processos de plasticitat sinàptica per a la consolidació de la memòria.

Hi ha estudis que relacionen la forma física i el volum de l’hipocamp que fa que hi hagi millor rendiment en la memòria relacional.

L’activitat física també es relaciona amb la reducció dels nivells d’estrès i amb major capacitat d’autocontrol. El sedentarisme està relacionat amb un empitjorament del processament de la informació, i una menor capacitat d’atenció sostinguda (Luque-Casado i altres, 2016).

Per aquesta raó farem una nova activitat a P4 i P5 anomenada “Activa’t”. Aquesta consistirà en afavorir l’activitat física 3 dies a la setmana a les 9 del matí a la sala de psicomotricitat/terrasseta/pati de l’escola.

Es prepararan algunes propostes per activar els alumnes com circuits, joc amb pilotes i/o diferents materials, desplaçaments, jocs motrius, danses…La durada d’aquesta activitat no serà més llarga de 10-15 minuts. Després, es farà una tornada a la calma amb activitats de consciència, de relaxació, de meditació i/o massatges.