EDC – Acollida digital

ACOLLIDA DE MESTRES NOUS

El centre té un pla d’acollida per al nou professorat pel que fa a temes digitals.

Acollida-digital-mestres-nous-web-1.pdf

×

ACOLLIDA DE L’ALUMNAT

Se’ls crea un usuari de l’entorn Google WorkSpace des de 1r fins a 6è de bàsica, per tal que tinguin correu i puguin utilitzar totes les eines (Classroom, Drive, presentacions, …) prèvia autorització a l’ús del Google WorkSpace.

Autorització per l’ús de Google WorkSpace:
https://drive.google.com/file/d/1ys1M5i_KIProV5sFyX2-1CHFZDI5nxrf/view?usp=sharing

A 1r i amb l’alumnat nou també se’ls entrega un document amb el seu usuari i contrasenya per a tota l’escolarització:
https://drive.google.com/file/d/1M5GZe_SMjTcugQVgIr03UYtEtMg0Rq44/view?usp=share_link

D’altra banda, també signen l’autorització d’ús d’imatge i publicació de material per tota l’escolarització:
https://drive.google.com/file/d/1O8JWCsHYfVrv1iSD3vLNjKXh1txFbmTW/view?usp=share_link

També se’ls crea un usuari d’Innovamat per tal que puguin fer servir el Bmath.

A l’alumnat de 5è i 6è se’ls facilita un dispositiu Chromebook per a cadascú. Aquest dispositiu roman a l’escola per tal de poder fer les tasques i activitats escolars. A la seva entrega signen un compromís de bon ús de l’aparell:
https://drive.google.com/file/d/1rg7En3Z2oQYwZ7doWUt8EleVwLIWtbLA/view?usp=share_link

D’altra banda, el centre disposa d’una sala d’informàtica amb 13 ordinadors i també, Chromebooks i Ipads, per tal que tot l’alumnat en pugui fer ús.

L’ús de mòbils no és permès a l’escola. Si l’alumne porta mòbil aquest l’ha de tenir tancat i guardat a la motxilla:
https://drive.google.com/file/d/1P5p50cv3ATPhRia6mcWvPJRG5lZ_X-10/view?usp=share_link

Tutorial per entrar al Classroom:
https://sites.google.com/xtec.cat/gsuite/classroom?authuser=1