EDC – Objectius

Consulta els objectius de l’Estratègia Digital del nostre centre:

EDC – Objectius

Temporització

Objectiu 1

Objectiu 2

Objectiu 3

Objectiu 4

Objectiu 5