SORTIDES I COLÒNIES

Com a novetat aquest any, i degut a la flexibilitat que es requereix per les sortides relacionades amb els projectes de cada curs, hi haurà una autorització signada que inclourà les diferents sortides dins de Barcelona. La data de cada sortida i el contingut de la mateixa seran avisades a les famílies via agenda o via mail.

Les sortides fora de Barcelona sí que tindran la seva autorització específica que s’haurà de retornar signada abans de la data de la sortida.

Les colònies escolars es paguen a part  i són opcionals. S’hi podrà anar si queda liquidat prèviament l’import de sortides i material corresponent.

VEURE AUTORITZACIONS

APORTACIONS PER AL PAGAMENT DE SORTIDES I MATERIAL

El pagament es farà en tres terminis:

  • el primer de 1 al 5 d’Agost de 60 euros.
  • el segon de 1 al 11 d’octubre de 100 euros.
  • el tercer del 3 al 14 de febrer 60 euros.

I s’efectuarà, per part de les famílies, via transferència bancària al número de compte de l’escola ES21-3025-0018-9314-0001-8223 de Caixa Enginyers.