Calendari de reunions d’inici de curs de cada tutor/-a amb les famílies:

 • Les reunions es faran a l’aula de cada nivell a tres quarts de cinc de la tarda (16:45h). Les reunions es notificaran cada curs al full informatiu d’inici de curs.

 • És molt important l’assistència de totes les famílies, i que per afavorir una bona dinàmica de les reunions no es vingui amb el fill/a.

 • A les reunions de nivell amb e famílies s’informarà de les àrees que imparteix cada mestra/e, així com de les característiques d’organització i funcionament de la classe, els objectius generals del curs, sortides, colònies, …

 • Es per això que comptem amb la col·laboració de l’AFA que ofereix servei d’acollida gratuït el dia de les reunions, però cal que les famílies que hagin de fer ús d’aquest servei ho comuniquin a l’AFA per així poder preveure el monitoratge necessari per cobrir la ràtio d’alumnat usuari.

Horari d’entrevistes de tutoria:

 • Les visites individuals entre les famílies i els/les tutors/es o professorat especialista es podran fer amb cita prèvia els dimarts de 12:30h a 13:30h.

 • Recordem, pel bon funcionament de l’escola, que davant de qualsevol qüestió o problema no dubteu en adreçar-vos als tutors o tutores dels vostres fills/es.

Horari d’entrevistes de l’equip directiu:

 • Directora:

  • dilluns de 9:00h a 10:30h i
  • dimecres de 15h a 16:30h.
 • Cap d’estudis:

  • dimarts de 15:00 a 16:30h.
 • Secretària:

  • dimarts de 9h a 10:30h i
  • dimecres de 15h a 16:30h.

Tertúlies pedagògiques i grups de discussió:

 • Volem que tots sentim el centre com a propi i el visquem. Per aquesta raó es programen anualment xerrades, col·loquis, debats…amb la participació de les famílies i els i les mestres. Es realitzen a les 17.00 a la sala polivalent de l’escola.

Altres:

 • Altres maneres de poder-vos posar en contacte amb l’escola és via mail: a8002174@xtec.cat o telefònicament 932130484 o 603565090.
 • Durant el curs també poden sorgir altres reunions de grup per fer diferents explicacions o per treballar algun tema conjuntament amb les famílies.