COMISSIÓ DE DIVERSITAT I GÈNERE

La Comissió de Coeducació i Gènere organitza activitats educatives, expositives, festives i altres accions tant per a l’alumnat, com per a famílies i també pensades per a la comunitat educativa del centre, per generar consciència de la igualtat de gènere i fer una societat més feminista, amb la intenció d’eliminar qualsevol estigma i discriminació existent per aquest motiu. Són d’especial rellevància per a la comissió la lluita contra les violències sexuals, la bretxa de gènere, els estereotips de gènere i tot allò que es relacioni amb una bona educació sexoafectiva.

Cal destacar que la Comissió forma part de la Coordinadora de Comissions de Gènere i Coeducació de les AFAs públiques del Districte de Gràcia amb qui es porten a terme projectes col·lectius conjuntament; al igual que també forma part de GenerAnt, el grup de dones de Salutem del barri de La Salut.

  • Si teniu algun dubte, voleu fer-nos algun comentari o voleu unir-vos! podeu escriure a la Comissió de Coeducació i Gènere de l’AFA al correu electrònic coeducacio.afa@baldirireixac.cat.

Contesta el nostre formulari!

Com d'important et sembla la coeducació i el gènere a l'escola? *

D’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades, les dades que ens faciliteu enviant aquest formulari només s’utilitzaran per gestionar els serveis sol·licitats.