Les preguntes freqüents de l’Escola Baldiri

Al Baldiri anem de colònies de P4 a 6è. P4 i P5 hi van una nit i dos dies, els mitjans (1r-2n i 3r) i els grans (4t-5è-6è) van dos nits i tres dies. El grup de 6è fa les colònies en un lloc diferent com a colònies de final d’escola.

Els instituts públics de referència son Serrat i Bonastre, Vila de Gràcia i Menéndez y Pelayo.

Tenim la sort d’estar DINS  el Park Güell. Això fa que poguem aprofitar l’espai del Park i del pati com a espais d’aprenentatge. Sortim a fer les classes fora, a l’espai lliure. Aprofitem terrassetes per fer horts, espais de lectura, treballs a l’aire lliure…També sortim força per la ciutat per fer diferents activitats i visitar museos i exposicions.

El treball per projectes parteix dels interessos del grup d’alumnes, però els mestres busquem els continguts i les competències del currículum que millor s’adiuen per no deixar de treballar cap aspecte bàsic. Fem un resum del que es va treballant per garantir l’assoliment de les competències al finalitzar l’escolarització.

No, el que fem és el treball d’hàbits, treball emocional (personal i de grup), treball de la part experimental i  manipulativa, i sobretot les ganes per aprendre i l’estima als companys i companyes. Tot això ho fem mitjançant activitats lliures i/o guiades, en diferents espais de l’escola i potenciant l’autonomia, la creativitat i la llibertat.

A infantil es treballa tant la lectura com l’escriptura de manera globalitzada. No és un objectiu d’infantil. Esperem a cicle inicial per treballar la lectura i escriptura perquè creiem que madurativament estan més preparats. El saber llegir i escriure es una fita que ens marquem per final de cicle inicial.

El Baldiri no posa deures (com entenem els adults). Potenciem la lectura a casa amb els préstec de llibres, volem que s’impliquin en la recerca d’informació dels projectes des de casa i també proposem tasques personalitzades depenent de les necessitats dels infants. Creiem que ja treballen força a l’escola, a casa han d’adquirir hàbits de treball amb activitats accessibles per a ells i elles.

Un dels temes que ens agrada més als docents del centre és el tema de la metacognició. Sabem que si els infants no saben el que s’espera d’ells (compartir a l’inici de la tasca els objectius), si no saben com s’ha de fer (treball amb rúbriques i bases d’orientació) i si no saben el que han aprés i el que els falta per aprendre (autoavaluació, tutories personalitzades i redacció i revisió d’objectius), l’aprenentatge no és significatiu i no perdura en el temps. Hem d’aconseguir que facin anclatges amb aprenentatges antics i anar ampliant el seu coneixement partint de la seva base.

L’avaluació és continuada. Partim dels aprenentatges de cada infant i anem estirant des d’una zona que es trobi còmode per crear aprenentatge. Tenim en compte que si exigim objetius molt allunyats de les seves capacitats, no ho assoliran i es frustraran en l’aprenentatge. Anem estirant, exigint esforç i dedicació per part dels baldirons i les baldirones. Fem anotacions, rúbriques d’aprenentatge, dianes d’avaluació, bases d’orientació, auroavaluacions i coevaluacions durant el procés i al final del projecte.

Per tenir constància d’algun aprenentatge, podem realitzar una tasca que ens  serveixi com avaluativa (però no és un exàmen com feiem nosaltres de petits). Serà una prova competencial: de relacionar, de reflexionar i de demostrar que el que s’ha treballat s’està interioritzant i passarà a formar part dels coneixement.

Tenim “la veu dels infants” que és una reunió trimestral que fan els delegats de primària amb la directora. Allà porten propostes de les aules, s’acorden millores pel centre, es consciencien de la importància de la participació i l’esperit crític. Acorden temes que es tornen a les aules i es treballa com a escola.

Les famílies tenen diferents espais de participació.

  1. Reunió de delegats i delegades: un cop al trimestre es reuneixen amb l’equip directiu. A més son portaveus de les famílies per qualsevol comunicació amb els tutors i tutores.
  2. Participar en l’AFA, en comissions, en la Junta…
  3. Participar en activitats dins de l’aula fent activitats acordades amb els i les mestres de l’escola.
  4. Assistint a les tertúlies pedagògiques que es fan a les tardes (un cop al trimestre) sobre temes que pugui interessar a la Comunitat Educativa.