L’AFA (Associació de famílies d’Alumnes) té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels nostres infants, tot fomentant la comunicació i la participació de les famílies. Així mateix, l’AFA col·labora en les activitats educatives del centre, planifica i gestiona les activitats extraescolars, l’acollida matinal i de tarda d’infants, el servei de menjador, l’escola de famílies, etc

Ens agrada acompanyar l’Escola en l’educació dels nostres infants

DILLUNS
9h a 11h

QUINES FUNCIONS TÉ L’AFA?

  • Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola.

  • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola.

  • Representar les famílies al Consell Escolar i a les institucions educatives.

  • Orientar les famílies sobre els seus drets i deures.

  • Fer propostes per a la formació de les famílies.

  • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola.

  • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, com ara el menjador escolar, l’acollida matinal i de tarda, les activitats extraescolars…

DESCARREGEU EL DOSSIER

QUINS SERVEIS OFEREIX L’AFA?

Actualment l’AFA s’encarrega del servei de menjador, de l’acollida, de les activitats extraescolars, del casal d’estiu, d’organitzar les festes de les famílies de l’escola i de col·laborar amb les festes organitzades per l’escola, així com revisar la biblioteca i bibliopati i generar activitats al voltant de la diversitat, el gènere i els drets dels infants.

Les famílies poden col·laborar amb l’AFA de maneres molt diferents, tant participant de manera puntual com fent-se càrrec de manera estable d’alguna de les funcions que du a terme, formant part de la Junta o d’alguna de les seves comissions. L’AFA del Baldiri va canviar de Junta el passat setembre i està oberta a totes les aportacions, idees i suggeriments que li vulgueu fer arribar.

Quota soci ANUAL:

  • 1r GERMÀ: 50€
  • 2n GERMÀ: 20€
  • 3r GERMÀ: 0€

Per poder accedir als serveis que ofereix l’AFA (quota, extraescolars i acollida) cal inscriure’s a través del següent formulari:

Formulari d’inscripció SERVEIS AFA