La classe de la farigola practiquem Ping Pong a l’escola.