L’AFA ofereix el servei de l’espai migdia (menjador) i ens agradaria conèixer la teva opinió.

  • Si teniu algun dubte o voleu fer-nos algun comentari, podeu escriure a la comissió de menjador de l’AFA al correu electrònic menjador.afa@baldirireixac.cat.

Si us plau, per poder seguir treballant per al benestar dels alumnes a l’espai menjador, ens anirà molt bé conèixer la teva opinió:

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ ESPAI MENJADOR
CURS 2023-24 / MIG CURS

Quan calgui, contesteu de l'1 al 4, considerant 1 mínim i 4 màxim

El/la vostre fill/a pertany al curs*

Buidar selecció

Sou usuaris del servei de menjador de forma usual o esporàdica?*

Buidar selecció

Quin menú consumeix el vostre infant?*

Buidar selecció

Esteu d'acord amb la composició i varietat dels aliments del menú mensual?*

Buidar selecció

Quin és el vostre grau de satisfacció amb el servei de menjador?*

Buidar selecció

Quin és el grau de satisfacció dels vostres fills i filles amb el menjar de l’escola?*

Buidar selecció
Contesteu de l'1 al 4, considerant 1 mínim i 4 màxim

Quin és el grau de satisfacció dels vostres fills i filles amb les proporcions de les racions?*

Buidar selecció

Esteu contents amb el projecte "Serveix-te tu mateix" que tenim implantat a l'espai menjador? (El projecte "Serveix-te tu mateix", te per objectiu que els infants es serveixin de forma autònoma i adquireixin hàbits i autonomia)*

Buidar selecció

Penseu que la comunicació amb la responsable del menjador és correcta?*

Buidar selecció

Esteu satisfets/es amb l’atenció i relació del monitor/a amb els vostres fills i filles?*

Buidar selecció

Esteu satisfets/es amb l’atenció i relació de la responsable del menjador amb els vostres fills i filles?*

Buidar selecció

En cas d’incidències amb els vostres fills i filles a l’espai de migdia, esteu assabentats/des per part del servei de menjador?*

Buidar selecció

Quin és el grau de satisfacció que teniu de l'atenció rebuda per part de la comissió de menjador de l'AFA en la resposta de les vostres consultes (sent 1 la pitjor de les valoracions i 4 la millor)?*

Buidar selecció

Creieu que els vostres fills i filles estan satisfets amb les propostes lúdiques que es desenvolupen a l'espai menjador?*

Buidar selecció

Tens alguna proposta per aquest espai?

Buidar selecció

En cas de ser usuaris d'I3, esteu contents amb la gestió del moment de descans?

Buidar selecció

Voleu comentar algun tema que no us hàgim preguntat?

Buidar selecció