Informació MATRICULACIÓ curs 2024-25

Termini : del 18 al 26 de juny (presencial, només als matins)
El Josep (conserge de l’escola) us trucarà per concertar cita prèvia per formalitzar la matrícula.

 • Què cal portar el dia de la matrícula?:

  • Fotocòpia DNI/NIE/Pass. (pare + mare + infant, si en té)
  • Partida de naixement de l’infant o fotocòpia llibre de família.
  • Vacunes actualitzades.
  • Fotocòpia targeta sanitària.
  • 2 fotografies de l’infant (mida carnet).
 • Aquest document cumplimentat

 • També heu d’emplenar tots els documents que trobareu al web: Autoritzacions i protocols

SI CAP DELS PROGENITORS O TUTORS PODEN VENIR A FORMALITZAR LA MATRÍCULA, TENEN L’OPCIÓ D’AUTORITZAR UNA TERCERA PERSONA

EXEMPLE D’AUTORITZACIÓ:
Jo, _________________________________ com a pare/mare/tutor/a de l’alumne/a
__________________________________________________________, autoritzo
al Sr. / a la Sra. _____________________________ amb DNI
___________________ ,
per a formalitzar la matrícula del meu fill / de la meva filla per al proper curs 24-25 a
l’escola Baldiri Reixac de Barcelona.
Barcelona, ______ de ________________ de 2024

Nom : ___________________________ signatura

Sol·licitud ajut menjador curs 2024-2025

 • El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) ha obert el termini per sol·licitar l’ajut de menjador per al proper curs 2024-2025, per aquells infants que facin ús d’aquest servei.

  • Període inicial: del 15/04 al 16/06
  • 1r període obert: del 9 al 24/09
  • 2n període obert: del 25/09 a l’1/12
  • 3r període obert: 02/12 al 28/02
  • 4t període obert: del 3/03 fins últim dia d’admissions.
 • Tota la informació i el formulari de sol·licitud el teniu a la web del CEB (la sol·licitud només es pot fer telemàticament).

  https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menjador_escolar

 • Tot i que la matrícula no comença fins el 18 de juny, teniu l’oportunitat fins el 16 per sol·licitar l’ajut, encara que no estigui feta la matrícula. O bé, podeu esperar fins al 1r període obert (del 9 al 24 setembre).

  IMPORTANT: Un cop presentada la sol·licitud telemàtica de l’ajut de menjador, heu de portar signat al despatx de secretaria el document de la sol·licitud que us arriba al e-mail que heu indicat.

LLISTES PREINSCRIPCIÓ

Encara pots consultar les llistes de la preinscripció:

VEURE LLISTES