Informació MATRICULACIÓ curs 2023-24

 • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA DEL CURS 2023-24

  • Original i fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement.
  • Original i fotocòpia de la TIS de l’alumne/a (Tarja Identificació Sanitària).
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del pare, mare i/o tutor/a.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.
  • Dues fotografies de l’alumne/a (mida carnet).
 • També heu d’emplenar tots els documents que trobareu al web: Autoritzacions i protocols

Llista de l’oferta definitiva de places:
Consulta pdf

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició:

Consulta pdf

Alumnes preinscrits al centre:

Consulta pdf

Llista d’espera:

Consulta pdf