Informació MATRICULACIÓ curs 2022-2023

 • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA DEL CURS 2022-2023

  • Original i fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement.
  • Original i fotocòpia de la TIS de l’alumne/a (Tarja Identificació Sanitària).
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del pare, mare i/o tutor/a.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.
  • Dues fotografies de l’alumne/a (mida carnet).
 • També heu d’emplenar tots els documents que trobareu al web: Autoritzacions i protocols

 • HORARI PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA (del 21 al 29 juny)

  • Dimarts 21 : de 9h a 14h
  • Dimecres 22 : d’11h a 14h
  • Dijous 23 : de 9h a 14h
  • Divendres 24 : Sant Joan (festiu)
  • Dilluns 27 : ———
  • Dimarts 28 : de 9h a 14h
  • Dimecres 29 : de 13h a 14h

Llistes definitives

ADMESOS DEFINITIUS: