• Dates d’inscripcions: Des del dia 21 fins al 30 de juny. Les inscripcions que ens arribin a partir del 30 de juny quedaran en llista d’espera.

 • Només s’accepten sol·licituds via formulari web. Per aquelles famílies que ho necessitin, la secretària de l’AFA (Renata) els ho gestionarà a través del correu electrònic: afa@baldirireixac.cat o al telèfon 932848484 en horari de 9 h a 12 h els propers 21 i 22 de juny.

 • A la segona quinzena de setembre us confirmarem la viabilitat de les activitats que hagin arribat al mínim d’alumnes inscrits.

 • Cal destacar que la inscripció a les activitats comporta un compromís de permanència trimestral (excepte piscina que es ANUAL).

 • Totes les activitats s’iniciaran la primera setmana d’octubre respectant el dia assignat. Les activitats poden variar de dia en el cas que no hi hagi prou nens per engegar-la en el dia establert en un principi. Natació comença la darrera setmana de setembre.

 • L’enviament del formulari comporta l’acceptació de la Normativa de funcionament de les activitats.
  En aquesta pàgina també trobareu informació sobre les Beques d’activitats esportives.

NORMATIVA de funcionament de les activitats

Formulari d’inscripció als serveis de Menjador i Acollida CURS 2022-23

 • IMPORTANT!
  Aquest any, per tal de facilitar la feina de gestió posterior de les inscripcions a les activitats, s’haurà d’enviar el formulari d’inscripció tantes vegades com activitats es vulguin inscriure. Cada vegada indicant el nom de l’alumne en qüestió.

  Us agraim d’entrada la vostra col·laboració!