• Els serveis d’extraescolars i acollida són serveis gestionats per l’AFA de l’escola pe als seus socis i sòcies.

  • La condició de soci de l’AFA s’adquireix amb el pagament de la quota anual. Amb l’enviament d’aquest formulari s’accepta que el cobrament d’aquesta quota es faci amb el primer rebut del curs 2022/23.

  • La quota de l’AFA serveix per poder oferir aquests serveis i per engegar projectes per millorar l’experiéncia de tots els infants a l’escola. Els preus del servei d’acollida i de les activitats extraescolars són per als socis de AFA.

  • Per accedir als serveis d’acollida i extraescolars de forma regular i continuada és IMPRESCINDIBLE facilitar el número de compte. No es cobrarà en metàl·lic cap rebut.

  • Us adjuntem el pdf del SEPA per a la domiciliació dels serveis que ofereix l’AFA (quota, extraescolars i/o acollida) que haurieu de tenir actualitzat.

    Si no hi ha canvis i ja el vàreu entregat en algun curs passat, NO cal fer res. En cas d’algun canvi, cal enviar les noves dades del SEPA a la secretaria de l’AFA: afa@baldirireixac.cat (Renata).

Descarregar pdf SEPA – serveis AFA

Per consultar els serveis que ofereix l’AFA podeu consultar les pàgines:

Formulari d’inscripció a l’AFA – CURS 2022/23

QUOTA AFA *

D’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades, les dades que ens faciliteu enviant aquest formulari només s’utilitzaran per gestionar els serveis sol·licitats.