COM FER LA DISFRESSA DE DRAKIRI

MATERIAL NECESSARI

 • Material proporcionat a la bossa
 • Tisores i grapadora i/o cinta adhesiva de dues cares
 • Dacs o retoladors de colors rosa / vermell per fer la panxa

TALLAR LES PECES

 • Primer de tot tallarem la tela verda en totes les peces necessàries segons com indica l’esquema.

 • Tenim 3 parts:

  • cos (1)
  • cap (2)
  • cua (3)
 • Les mides que proposem son orientatives perque es poden fer les peces més petites o grans segons la mida dels braços i del cap de cadascu.

COS DEL DRAC
 • Primer de tot farem el cos del drac que consisitirà en decorar la part interna de les ales amb unes varilles de color rosa.

 • Tallarem de la cartulina rosa 9 tires d’1cm aprox per el llarg de la cartulina

 • Les enganxarem de punta a punta de les ales tal i com s’indica al dibuix. Ho podem fer amb grapes o amb cinta adhesiva.

 • Per l’altra part (contraria d’on hem enganxat les varilles) pintarem la panxa del drac amb retoladors o dacs de color rosa (o el color que tingueu). És un dibuix que serà aproximadament un òval amb les ratlles de la panxa.

CAP DEL DRAC

 • Per fer el cap del drac agafarem les dues peces triangulars que hem tallat en el primer pas i les unirem per dalt (pot ser amb grapes o cinta adhesiva).

 • Tallarem de la cartulina taronja una peça tal i com està a l’esquema: una cresta feta de triangles però deixant un espai a sota per poder enganxar-ho a la tela verda.

 • Col·locarem la part tallada de la cartulina taronja a la part del darrera del cap, al mig de les dues peces verdes, i ho graparem tot junt: tela verda + cartulina taronja + tela verda.

 • Tallarem de la cartulina groga dues peces que seran les dents del drac. Tindrà una estructura semblant a la cresta: unes dents triangulars però deixant un espai a sota per poder enganxar-ho a la peça verda. Aquestes dents seran tan llargues com haguem fet el cap, tal i com queda clar a l’esquema.

 • Col·locarem les dues parts tallades de la cartulina groga a les parts llargues del cap, però una part a cada costat. De tal manera que ens quedaran les dues tires de dents als laterals del cap, tal i com es veu a les imatges. Ho podem enganxar amb grapes o cinta adhesiva.

 • Per fer el ulls agafem un paper blanc qualsevol i hi dibuixem dos ulls amb retolador negre. Us afegim una imatge amb exemples d’ulls que podeu imprimir, però tb els podeu fer a mà alçada com us hem dit, és fàcil! 🙂

 • Per acabar tallarem dues tires llargues de tela verda, d’algun troç sobrant que tinguem, per tal de poder lligar-nos el cap del drac al coll. Tal i com indica la darrera imatge de la galeria.

CUA DEL DRAC

 • Per fer el cua del drac agafarem la peça amb forma de cua que hem tallat en el primer pas i la decorarem de dalt a baix amb escames de colors. Anirem alternant els colors segons ens sembli.

 • Tallarem de les cartulines taronja, groga i rosa les peces triangulars tal i com s’indica a l’esquema.

 • Col·locarem les peces tallades, una darrere l’altre de tal manera que se solapin una mica. A les imatges podem veure la manera de grapar-ho, doblegant una mica la part rectangular i grapant directament sobre la tela verda.

 • Per acabar enganxarem la cua a dalt de tot de la capa amb grapes o cinta adhesiva.

A continuació us podeu descarregar el pdf amb tots els esquemes que hem anat detallant.

Esperem que us hagi sigut fàcil de fer i ens veiem a la RUA!!!!

PDF ESQUEMA