Normativa

 • Per accedir al servei d’extraescolars cal ser soci de l’AFA  i estar al corrent del pagament de la quota corresponent i de les quotes d’activitats de trimestres i cursos anteriors.

 • Les inscripcions s’hauran de fer arribar  exclusivament via formulari web: En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles la inscripció es farà seguint l’ordre de recepció d’aquestes, donant prioritat, però, als inscrits durant el curs anterior en aquella mateixa activitat. Les activitats extraescolars que oferim només començaran amb un mínim d’alumnes diferent segons l’activitat. La inscripció a les activitats suposa un compromís

  • d’assistència a les sessions setmanals programades
  • compromís de permanència trimestral (comença a comptar en el moment en que es confirma l’activitat) excepte piscina que és anual.

  En cas contrari, resulta dificultós seguir el ritme d’aprenentatge i assolir els objectius previstos per al grup i pot resultar perjudicial per a la resta de nens/es que sí que hi assisteixen. Durant el curs, les altes seran factibles només si la ràtio monitors/nens ho permet i si el nivell del nen o la nena s’ajusta o es pot adaptar a l’activitat començada.

 • Baixes: Les baixes s’hauran de fer arribar  exclusivament via formulari web. Només s’acceptaran baixes si es gestionen fins al dia 15 del darrer mes del trimestre (15 de desembre i 15 de març).

 • Comunicació: Us recordem que tant els monitors/es de les activitats com els coordinadors/es així com els membres de la comissió d’activitats extraescolars tenim les portes obertes per resoldre qualsevol dubte o aclariment, ja sigui via mail (a l’AFA) o presencialment.

 • Comportament i actitud durant l’activitat extraescolar: Per tal de participar en les activitats s’hauran de complir les normes establertes pel bon desenvolupament d’aquestes, especialment les de convivència i respecte cap als companys i monitors.  El no compliment d’aquestes normes pot comportar l’expulsió de l’activitat si un cop avisat l’alumne i notificada la família, dita actitud no millora. Un comportament o actitud considerat greu es comunicarà a la familia i suposarà l’explusió inmediata de l’activitat. En cas d’expulsió es manté l’obligació de pagament del trimestre en curs.

 • Enquestes: Entre els mesos de febrer i març es passarà a totes les famílies de l’escola una enquesta per conèixer el grau de satisfacció així com possibles millores, canvis, propostes, tant si es fan activitats com si no és el cas.

 • Sistema de recollida dels nens/es: En acabar la jornada escolar a les 16:30 h tots els nens/es que fan activitats extraescolars baixen amb les seves mestres fins al menjador on s’inicia el servei d’acollida amb la Mercè*. Allà són recollits pels monitors especialistes de cada activitat, i amb el grup corresponent marxen cap a l’espai on es fa l’activitat (gimnàs, sala d’informàtica, pista exterior del pati…). Les activitats s’inicien cap a les 16:45 h. A les 17:45 aprox. Els nens/es acaben l’activitat, recullen material i aula i cap a les 17:55 baixen acompanyats dels seus monitors de l’activitat extraescolar i junt amb la Mercè aquests seran els encarregats d’entregar els nens/es a les seves famílies**. Tant els especialistes-monitors com la Mercè hauran de tenir l’autorització dels nens que per la seva edat ja marxin sols a casa.

 • Informes. Les famílies rebreu un informe de valoració o al final del trimestre o a final de curs en funció de l’activitat. Al formulari d’inscripció  us demanem autorització per cedir el vostre correu electrònic a l’empresa que organitza l’activitat extraescolar perquè us puguin enviar els informes. En cas de no autoritzar aquesta cessió, no podem  garantir l’entrega d’aquesta informació.

 • Impagaments: Aquelles famílies que no hagin satisfet una o més quotes corresponents a les activitats extraescolars rebran un recordatori de pagament via telefònica per part de la secretària de l’AFA. En cas de no pagament rebran un segon avís de la secretària de l’AFA. Si la situació no es resol, serà l’AFA mateixa qui es posarà en contacte amb la família i valorarà la situació personal i la necessitat d’ajustar la manera de saldar el deute. En cas de no resoldre satisfactòriament la situació d’impagament es posarà en coneixement de la direcció de l’escola qui s’encarregarà de parlar amb la família i, en cas necessari,  contactar amb els serveis públics adients per ajudar la família. La família rebrà una carta on se’ls informarà de la baixa immediata de l’activitat si tot i la intervenció de l’escola, els rebuts segueixen pendents. En iniciar el trimestre/curs següent no es podrà inscriure (començar) a cap activitat extraescolar ni a cap dels tallers sense abonar els deutes de les activitats extraescolars del trimestre/curs anterior.
  En cas de rebuts retornats es cobraran 2€ per rebut a la família implicada.

 • Classes de prova: En el moment en que una activitat estigui confirmada i s’estigui realitzant es dona l’opció de que un infant interessat en l’activitat pugui fer una classe de prova.

* En el cas d’anglès tardes, els nens es queden a l’aula on fan un petit berenar amb el seu professor d’anglès i fan la classe de 16:30 fins a les 17:30, moment en què les famílies els recullen

** En el cas de piscina caldrà recollir els nens/es al CNC a les 18:15 h. A tots aquells nens que no siguin recollits a l’hora indicada, se’ls facturarà en el proper rebut el preu d’una acollida esporàdica.

Beques d’activitats esportives

Amb la intenció de facilitar l’accés a la pràctica esportiva fora d’horari escolar a tots els infants i joves (de primària) de la ciutat de Barcelona, des de l’lnstitut Barcelona Esports es proposa la posada en marxa  d’un sistema d’ajuts econòmics que permetrà abaratir la despesa assumida per aquest concepte per part de les famílies d’infants en condicions econòmiques desfavorides.

L’AFA, el curs 2019-20, va aconseguir  donar-se d’alta a l’ajuntament  per participar en aquest programa i per tant les famílies podran demanar aquesta beca per qualsevol activitat esportiva de les oferides.

 • Per al curs 2020-21 la subvenció es va adreçar a les unitats familiars que tinguessin uns ingressos iguals o inferiors a 9000,00 euros anuals per a cada membre de la unitat familiar. De cara al curs 2022-23 encara no s’ha publicat la quantitat corresponent.

 • El dia d’avui no tenim més informació, però tan aviat aquesta entitat ens faci arribar les condicions, els formularis i tota la informació pertinent us la farem arribar via notificació. Podeu consultar aquesta informació també a:  www.plaesportescolarbcn.cat

 • El període de presentació de sol·licituds habitualment és al llarg de la segona quinzena  de setembre.

 • El curs passat es va fer la sol·licitud de la subvenció per la pràctica esportiva de manera telemàtica. Per poder-ho gestionar la Renata va  facilitar a aquelles famílies que ho van  demanar, un número de referència de l’activitat. Esperem instruccions per al nou curs.

 • Podeu consultar tota la informació referent a les beques i al tràmit de sol·licitud al següent enllaç clicant el botó “INFORMACIÓ”