• Dates d’inscripcions: Des del dia 5 fins al 12 de setembre.

 • Només s’accepten sol·licituds via formulari web. Per aquelles famílies que ho necessitin, la secretària de l’AFA (Renata) els ho gestionarà a través del correu electrònic: afa@baldirireixac.cat o al telèfon 932848484.

 • A la segona quinzena de setembre us confirmarem la viabilitat de les activitats que hagin arribat al mínim d’alumnes inscrits.

 • Cal destacar que la inscripció a les activitats comporta un compromís de permanència trimestral (excepte piscina que es ANUAL).

 • Totes les activitats s’iniciaran la primera setmana d’octubre respectant el dia assignat. Les activitats poden variar de dia en el cas que no hi hagi prou nens per engegar-la en el dia establert en un principi. Natació comença la darrera setmana de setembre.

 • L’enviament del formulari comporta l’acceptació de la Normativa de funcionament de les activitats.
  En aquesta pàgina també trobareu informació sobre les Beques d’activitats esportives.

NORMATIVA de funcionament de les activitats

Formulari d’inscripció a les extraescolars CURS 2022-23

 • IMPORTANT!
  Aquest any, per tal de facilitar la feina de gestió posterior de les inscripcions a les activitats, s’haurà d’enviar el formulari d’inscripció tantes vegades com activitats es vulguin inscriure. Cada vegada indicant el nom de l’alumne en qüestió.

  Us agraim d’entrada la vostra col·laboració!

TRIA QUINA OPCIÓ VOLS DUR A TERME *
ACTIVITAT *
Autorització de cessió del correu electrònic *
Autorització de cessió del correu electrònic a l'empresa que desenvolupa l'activitat per tal de poder rebre els informes trimestrals
L’enviament del formulari comporta l’acceptació de la Normativa de funcionament de les activitats extraescolars.

(*) L’AFA Baldiri Reixac ja consta com a entitat al programa de l’Institut Barcelona Esports, per tant, per al curs 2022-23 es podrà demanar beca per qualsevol de les activitats esportives proposades (excepte Natació de 1r que ja rep una altra subvenció).

(**) La natació pels alumnes de P3 només es podrà garantir plaça si queden disponibles un cop matriculats els alumnes de P4 i P5. La natació pels alumnes de 1r està subvencionada amb el programa “Jo nedo” de l’Ajuntament de Barcelona. Aquests alumnes tenen prioritat davant la resta de cursos de primària. El curset és gratuït, però cal pagar l’acompanyament. Per optar a rebre aquesta subvenció cal arribar a un mínim del 75% d’alumnes inscrits.

(***) Si inscrius al teu fill/a a MusicActiva, si-us-plau, clica i omple el formulari de MusicActiva amb les teves dades. Així MusicActiva es posarà en contacte amb la família directament per a coordinar l'horari de classes del teu fill o la prova de nivell si s'escau.

D’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades, les dades que ens faciliteu enviant aquest formulari només s’utilitzaran per gestionar els serveis sol·licitats.