Els Mínions van gaudir d’una sortida a la Casa del cinema, una escola de teoria, crítica i direcció cinematogràfica. Un laboratori de projectes audiovisuals i experiències fílmiques, amb finestres obertes a diferents sensibilitats. Ens van explicar l’origen del cinema, els primers jocs òptics que es van inventar i vam crear el nostre propi taumàtrop (joguina òptica que aprofita l’efecte de la persistència de la visió i retinal.