Amb la classe dels Mínions, estem aprenent a entendre l’estructutra interna d’una peça musical: escollim unes imatges senzilles, i a mida que anem escoltant l’audició, per cada frase musical escollim una imatge. Posteriorment, quan ja hem fet el musicograma, substituïm les imatges per lletres de l’abecedari.

Així doncs, amb la peça Rodino del compositor Telemann, vam descobrir l’estructura musical del rondó: A-B-A-C-A-D-A.