Cada setmana li toca a un infant explicar un conte a la classe que es prepara a casa.  Alguns  infants poden utilitzar qualsevol tipus de suport que s’imaginin (digital, disfresses, cartolines, titelles…). La intenció és que l’activitat es visqui amb calma i es prepari en família, per tal que sigui una exposició motivadora per la criatura i per la resta dels infants del grup classe que gaudeixen amb l’espectacle. .

Aquesta preparació conjunta a casa és una de les fases més importants del projecte. Amb aquesta, es desenvolupen  les habilitats comunicatives de l’infant i pretenem millorar la seva autoestima: que es vegi capaç de compartir alguna cosa preparada a casa amb els companys/es i acabi satisfet/a amb la feina. Les explicacions es fan en gran grup.  Aquest projecte  permet també  fer una mirada crítica conjuntament amb els infants de tots aquells estereotips que es puguin reproduir en els contes. Per últim, els infants  fan preguntes i valoracions al nen o nena que ha preparat el conte i fan una avalució conjunta.