Amb els Mínions, 4t de Primària, estem treballant la lectura musical del pentagrama: les notes musicals i

els ritmes, i la millor manera de fer-ho és tocant una cançó, que prèviament hem après.

Primer vam obrir, amb molta il·lusió, els embalatges dels 3 instruments que l’escola ha comprat: 2 xilòfons i un metal·lòfon.

Posteriorment, vam fer grups de 9 persones per anar tocant amb grups i notar la pulsació interna de la peça i la coordinació grupal a l’hora d’interpretar la cançó “Tin, ton”.