A la nostra escola treballem les matemàtiques amb el projecte d’Innovamat. És una proposta didàctica per ensenyar i aprendre, de manera lúdica i motivadora, les mates. Els i les alumnes descobreixen els diferents continguts amb metodologies diverses fent servir els llibres i l’App. Utilitzem una tauleta, de manera individual, per fer aquelles activitats prèvies i partint dels seus coneixements previs. També treballem, simultàniament amb el llibre, amb la pissarra digital de l’aula per complementar les activitats.