Hola famílies!

La segona setmana de maig, l’hem dedicat a saber  sobre l’art Africà. Vam seguir el mateix ordre d’activitats que la setmana anterior. Primer recerca, obres d’art i exposició.

En aquest cas vam destacar les sanefes africanes que en vam fer en paper i a l’ordinador amb el programa “Paint”. Vam descobrir que amb l’ordinador es poden copiar i enganxar figures, text…