Avui, dia internacional de les persones amb discapacitat, volem compartir amb vosaltres un munt de recursos per fer les nostres biblioteques més inclusives.

Amb la lectura la nostra canalla descobreix el món que ens rodeja, adquireix vocabulari, millora la seva comunicació, desperta el seus interessos i el seu sentit crític però no totes les nenes i els nens tenen les mateixes capacitats lectores ni el mateix accés a la lectura.

Per a oferir igualtat de condicions a nenes i nens amb discapacitat calen, d’una banda, adaptacions als textos i a les il·lustracions de tal manera que cobreixin les diferents necessitats i, d’una altra, cal normalitzar la diversitat funcional o la discapacitat mitjançant la narració o les protagonistes de les històries per a que tothom que llegeixi, amb discapacitat o no, ho visquin amb normalitat i de manera inclusiva.

En el primer dels casos cal conèixer la diversitat de discapacitats que existeixen: físiques, intel·lectuals o cognitives i sensorials i quines són les necessitats lectores, cognitives i d’aprenentatge dels infants que les presenten:

CONTES ADAPTATS A PICTOGRAMES

Contes amb sistema de comunicació pictogràfic (SCP): imatges que representen paraules per a infants amb una ruta d’aprenentatge preferentment visual.

>> Trastorn de l’espectre autista, alteracions específiques del llenguatge, síndrome de down, etc.

Trobareu exemples a:

APRENDICES VISUALES
KALANDRAKA
CEPE
PICTOCUENTOS 

CONTES ADAPTATS A LLENGUA DE SIGNES 

Contes amb lectura textual i de signes que inclou un dvd amb animació i interpretació en llengua de signes.

>> Infants sords i oients

Trobareu exemples a:

CARAMBUCO EDICIONES (Llengua de Signes Espanyola -LSE-)

EL CEP I LA NANSA (Llengua de Signes Catalana -LSC-)

CONTES DE LECTURA FÀCIL

Contes que faciliten la lectura a través del contingut, el llenguatge i la també la forma.

>> Persones amb dificultats lectores transitòries -nouvinguts, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient, etc.- o permanents -trastorns de l’aprenentatge, diversitat funcional, senilitat, etc.

Trobareu exemples a:

ASOCIACIÓN DE LECTURA FÁCIL 

BRAILLE I DAISY

Contes en format Braille i daisy (suport sonor encriptat).

>> Criatures cegues o deficients visuals 

Més info a:

SERVEI BIBLIOGRÀFIC DE L’ONCE (SBO)  (Servei per a persones afiliades)

HISTÒRIES I PERSONATGES

Contes que normalitzen la diversitat funcional mitjançant narracions o protagonistes per a que tothom que llegeixi, amb discapacitat o no, la visquin amb normalitat i de manera inclusiva. 

Trobareu una selecció a:

SUSANAPEIX.COM

Us necessitem! Veniu en formar part de la Comissió de diversitat i biblioteca i treballem plegades per aproximar i fomentar la diversitat cultural i funcional a través de la lectura. Ens trobareu a: 

diversitat.afa@baldirireixac.cat

AFA Escola Baldiri Reixac

#fembaldiri