Les maduixes fem grafismes de maneres molt diverses. Exercitem el traç i preparem el nostre cos i la nostra ment per a l’escriptura.

https://www.dropbox.com/sh/4trqfuyo9ot4y6b/AACGwWKSo1Slo74EDKgnPXAUa?dl=0