Hem conegut artistes contemporanis i despertat la creativitat, creant el nostre propi Fanzin. També hem aprofitat per a contemplar l’exposició de la Guerra Civil.