Us posem al dia de les darreres novetats de les afectacions de les activitats extraescolars degudes a les mesures  en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya publicades el passat 21 de novembre.

 Pel que fa a les activitats extraescolars promogudes pels centres escolars les instruccions són les següents:

Les activitats extraescolars presencials que es realitzen fora de l’horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, amb un propòsit educatiu o formatiu, així com els ensenyaments no reglats que imparteixen els centres autoritzats de música i dansa, es poden realitzar fins a un màxim de sis alumnes per aula. En el cas de les activitats esportives escolars no competitives organitzades pels centres educatius, les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, es poden realitzar adoptant les mesures sanitàries establertes per a aquestes activitats. Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu es podran fer a l’aire lliure segons el pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, i en el cas de les activitats que es facin en espais interiors es realitzaran en grups de sis persones

La comissió d’extraescolars ha treballat al llarg d’aquesta setmana per tornar a organitzar els grups tenint en compte les indicacions publicades al DOGC i atenent les demandes d’altes i baixes fetes per les famílies de l’escola.

Els grups queden segons la foto superior.

Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració. En un curs com aquest és més necessari que mai! Us recordem que davant qualsevol dubte o comentari podeu escriure a extraescolars.ampa@baldirireixac.org.