Volem explicar-vos que el pròxim 21 de novembre es celebrarà la propera Assemblea General Ordinària de l’aFFaC, que tindrà lloc el dia 21 de novembre de 2020 a les 9h. Aquest any serà una AGO especial donada la conjuntura històrica que estem vivint, marcada per una crisi sanitària sense precedents, que ens emplaça a fer les trobades de forma diferent.

Des de l’AFA del Baldiri Reixac hi assistirem i la nostra representant serà la Bet Baille, actual Presidenta de la Junta Gestora.

ORDRE DEL DIA
Introducció. Presentació de l’AGO virtual 2020
Presentació i explicació del funcionament de l’assemblea d’enguany
Primera Part. Rendició de Compte
 1. Rendició de comptes
 2. Precs i preguntes
 3. Aprovació, si escau, de l’Acta AGO 2019
 4. Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats 2019/20
 5. Aprovació, si escau, del compte d’explotació 2019/20
 6. Aprovació, si escau, del balanç de situació 2019/20
Segona Part. Pressupost
 1. Presentació del Pressupost 2020/21
 2. Precs i preguntes
 3. Aprovació, si escau, Pressupost 2020/21
Tercera Part. Modificació d’Estatus Socials i Reglament de Règim Intern
 1. Presentació
 2. Precs i preguntes
 3. Aprovació, si escau, de la modificació dels d’Estatuts Socials aFFaC
 4. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern
Quarta Part. Eleccions a Junta Directiva
 1. Presentació de candidatures (15 minuts per candidatura)
 2. Precs i preguntes
 3. Votacions a la Junta Directiva de l’aFFaC per als anys 2020 – 2023